İslam Tarihi - Islamic History

Değerli ziyaretçilerimiz!

Sitemize artık www.islamtarihikaynaklari.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ensâbü'l-Eşrâf

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 10
ZayıfMükemmel 

Belâzurî'nin günümü­ze gelebilen iki büyük eserinden biridir. Hz. Peygamber'in hayatı ile Hulefâyi Râşidîn, Emevîler ve Abbâsîler'in ilk dö­nemleri için önemli bir kaynak olan bu eser tabakat ensâb ve ahbâr üslûpları­nın birleştirilmesi suretiyle kaleme alın­mıştır. Tamamı henüz basılmamış olan Ensâbü'l-eşrafın yazılış sırasına göre yayımlanan kısımları şunlardır: Siyer; Benî Hâşim-Ebû Tâlib oğullan; Benî Hâşim-Abbas b. Abdülmuttalib oğulları; Abdüşems (Benî Ümeyye) oğulları; Hz. Osman-Abdullah b. Zübeyr arası; Mus'ab b. Zübeyr-Abdülmelik devri. Eserin eksiksiz bir yaz­ma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.