İslam Tarihi - Islamic History

Değerli ziyaretçilerimiz!

Sitemize artık www.islamtarihikaynaklari.com adresinden ulaşabilirsiniz.

el-Kâmil fi't-Târih

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 60
ZayıfMükemmel 

İbnü'l Esîr el-Cezerî'nin bu meşhur kitabı insanlığın yaratılışından h. 628/1230 yıla kadar geçen dünya olaylarını içeren genel bir tarih kitabıdır. Yazar, eserinin girişinde zamanında tarihe karşı rağbet gösterilmemesinden, kültürlü olduklarını iddia eden kimselerin bilgisizliğinden acı bir şekilde yakınarak, tarihin önemi ve gerekliliğine dair görüşlerini ortaya koyar.

el-Kâmil fi't-Târih'in değerli olmasının sebeplerinden biri Batı İslam dünyasına dair bilgiler ihtiva etmesidir. İslam öncesi ve sonrası olmak üzere iki bölümden oluşan eser toplam 12 ciltten oluşmaktadır. Eserin bir ve ikinci bölümlerinde Türk tarihiyle ilgili pek çok bilgi bulunmaktadır. Günümüzde Türkçe'ye de çevrilmiştir.

Tarih boyunca yazılan birçok kitapta ve günümüzde yapılan pek çok araştırmada el-Kâmil fi't-Târih'in izleri görülmektedir.