İslam Tarihi - Islamic History

Değerli ziyaretçilerimiz!

Sitemize artık www.islamtarihikaynaklari.com adresinden ulaşabilirsiniz.

el-Bidâye ve'n-Nihâye

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 28
ZayıfMükemmel 

İbn Kesîr'in büyük ta­rihçiler arasında yer almasını sağlayan eser, başlangıçtan hicri 767 yılına kadar gelen olayları kronolojik sırayla anlatan on dört ciltlik umumi bir İslâm ta­rihidir. Tamamı basılan ve bazı bölümleri çeşitli başlıklar altında ayrıca neşredi­len eser Mehmet Keskin tarafından Türk­çe'ye çevrilmiştir.