İslam Tarihi - Islamic History

Değerli ziyaretçilerimiz!

Sitemize artık www.islamtarihikaynaklari.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Târihu’l-Ümem ve’l-Mülûk

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 24
ZayıfMükemmel 

Taberî Tarihi, Tarihu’r-Rusûl ve’l-Mulûk, Tarihu’l-Umem ve’l-Mulûk veya Ca’ferî Tarihi gibi isimler verilmekle birlikte daha çok Taberî Tarihi diye bilinen eser, adından da anlaşaılacağı üzere Taberî'ye aittir. Eser yaradılıştan h. 303 yılına  kadarki dönemi  anlatmaktadır. Başlıca şu bölümlere ayrılır:

a) Hilkat ve Peygamberler Tarihi:

b) Eski İran ve Sâsâniler Tarihi:

c) Yunan ve Roma Tarihi:

d) Yahudi Tarihi:

e) İslam’dan Önceki Arapların Tarihi:

f) İslam Tarihi: Kitabın esasını teşkil eder. Şu bölümlere ayrılır: Siret ve Meğâzî, Ridde Savaşları, Cemel, Sıffin, Fitne Olayları, Emeviler Tarihi, Abbasîler Devri

Taberî yıllık  yöntemini kullanan  ilk  tarihçidir. Yıllık  yöntemi  ile  olaylar  okuyucunun  gözünde canlanır  ama  olayın  yıllara  sari olması  ile  bütünlükte  bozulur. Eser ilk  defa Goeje başkanlığındaki bir  heyet tarafından Leiden’de basılmıştır.Taberî Tarihi’nin Türkçeye son tercümesi Z. Kadiri Ugan tarafından 1954-58 yıllarında yapılmıştır. Adı geçen tercüme İstanbul’da basılmış olup “Peygamberler ve Hükümdarlar Tarihi” adını taşır.