İslam Tarihi - Islamic History

Değerli ziyaretçilerimiz!

Sitemize artık www.islamtarihikaynaklari.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Kitabu’l-Meğâzî (Sîretü İbn İshâk)

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 35
ZayıfMükemmel 

İbn İshaka ait bu eser, müellifi he­nüz hayatta iken büyük bir şöhret kazan­masına, altmışa yakın râvi tarafından ri­vayet edilmesine ve daha sonraki nesil­den on âlimin birer nüshaya sahip olma­sına rağmen bütünüyle günümüze ulaş­mamıştır. İbn İshak'ın el-Meğâzî'si günümüze tam olarak İbn Hişâm'ın es-Sîretü'n-Nebeviyye adlı eseriyle ulaşmıştır. Kitabın orijinali ise eksik nüshalar halinde zamanımıza intikal etmiş ve iki ayrı neşri yapılmıştır. El-Mübtede, El-Meb’as ve el-Megazi diye toplam 3 bölümden oluşan Kitabu’l-Meğâzî'de;

Mübtede: İslam’dan önceki vahyin tarihi,

Meb’as: Peygamber’in Mekke’deki hayatını,

Meğazi: Peygamberin Medine’deki hayatını araştırmaktadır.

İbn Sa'd, ilk defa megâzîyi bir araya toplayan ve bu alanda bir kitap yazan kişinin İbn İshak olduğunu belirtir.