İslam Tarihi - Islamic History

Değerli ziyaretçilerimiz!

Sitemize artık www.islamtarihikaynaklari.com adresinden ulaşabilirsiniz.

el-Mevâhibü'l-Ledünniyye

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 7
ZayıfMükemmel 

Kastallânî'ye ait bu eser, Hz. Peygamber'in kabrini ziyaret edip bir süre kaldığı Medine'de duyduğu heyecanla kaleme aldığı bir siyer kitabıdır.

el-Mevahibü'l-ledünniyye "maksad" adı verilen çeşitli alt başlıklara ayrılmış on ana bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde Hz. Peygamber'in doğumundan vefatına kadar gelişen olaylar kronolojik sırayla ele alınır.

İkinci bölüm Resûl-i Ekrem'in isimleri, çocukları, eşleri, akrabaları, hizmetçileri, kumandanları, elçileri, kâtipleri, mektupları, müezzinleri, hatipleri, şairleri, savaş aletleri ve hayvanları ile kendisine gelen heyet ve elçiler hakkındadır.

Üçüncü bölümde yaratılış ve ahlâkındaki yüceliklerden, yeme içme ve giyim kuşamından,

Dördüncü bölümde mucizeleri ve kendine has nitelikleriyle ümmetinin özelliklerinden, beşinci bölümde isrâ ve mi'rac mucizelerinden,

Altıncı bölümde yüksek şahsiyetine dair âyetlerden,

Yedinci bölümde ona sevgi beslemenin ve sünnetine sarılmanın gerekliliğinden,

Sekizinci bölümde tıbbı nebevî ile yaptığı rüya tabirlerinden ve geleceğe yönelik olarak verdiği haberlerden,

Dokuzuncu bölümde ibadet hayatından,

Onuncu bölümde vefatından, kabriyle mescidini ziyaret âdabından ve onun âhiretteki yüce mevkiinden bahsedilir.

Süyûtî, eserin kendisinin el-Hasâisü'l-kübrâ adlı eserinden intihal edildiğini ileri sürmüş, bundan ve konunun büyük tartışmalara yol açmasından etkilenen Kastallânî bizzat Süyûtî ile görüşerek eserinin intihal olmadığını ona kanıtlamıştır. Eser birçok defa basılmış Beyrut müftüsü Yûsuf b. İsmail en-Nebhânî tarafından el-Envârü'I-Muhammediyye mine'l-Mevâhi-bi'l-ledünniyye adıyla ihtisar edilmiştir. Eser, Türkçe'ye de çevrilmiştir.