İslam Tarihi - Islamic History

Değerli ziyaretçilerimiz!

Sitemize artık www.islamtarihikaynaklari.com adresinden ulaşabilirsiniz.

ed-Dürer

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 5
ZayıfMükemmel 

İbn Abdilber'e ait siyer alanın­da Endülüs'teki ilk çalışmalardan biri olan eser, altı bab halinde düzenlenmiş­tir. İbn İshak'ın el-Megâzî'sini esas alan müellif Mûsâ b. Ukbe ve Vâkıdî'den de faydalandığını söylemektedir. İbn Abdil­ber, eserde yer alan bilgileri senedleriyle birlikte naklederek bu senedlerin sağlam­lık derecesini belirtmiş, zaman zaman si­yerle ilgili olaylardan hareketle fıkhî hü­kümlere de işaret etmiş, tartışmalı ko­nularda ihtilâfları gidermeye çalışmış ve kendi tercihini ortaya koymuştur. Ayrıca olayları anlatırken Kur'an âyetlerini ve esbâb-ı nüzulü dikkate almıştır.