İslam Tarihi - Islamic History

Değerli ziyaretçilerimiz!

Sitemize artık www.islamtarihikaynaklari.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Cevâmiu's-Sîre

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 22
ZayıfMükemmel 

İbn Hazm'a ait muhtasar bir siyer kitabı olan Cevâmiu's-Sîre, küçük çaplı bir risale olup günümüz Türkçesi ile basılmıştır. İbn Hazm, tarih konusunda genellikle özetleme metodunu benimsemiş­tir. Siyerde de aynı metodu takip etmiş ve siyeri kıssa ve şiirlerden soyut­lamıştır. Bundan dolayı olmalıdır ki eserine Cevâmi'u's-Sîre (Siretin Özü) adını vermiştir.

İhsan Abbas ve Nâsırüddin el-Esed tarafından müellifin beş risâlesiyle birlik­te Cevâmiu's-sire adıyla yayımlanmış (Kahi­re 1955, 1956,1959), daha sonra müstakil baskısı da yapılmıştır (Kahire 1982; Bey­rut 1403/1983)