İslam Tarihi - Islamic History

Değerli ziyaretçilerimiz!

Sitemize artık www.islamtarihikaynaklari.com adresinden ulaşabilirsiniz.

es-Siretu’n-Nebeviyye ve Ahbaru’l-Hulefa

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfMükemmel 

İbn Hibbân'a ait eser, yine kendisine ait olan es-Sikât'tan derlenerek meydana getirilmiştir. Eseri Hafız Azîz Bey el-Kâdirî en-Nakşibendî ile diğer bazı âlimler yayımlamışlardır (Beyrut 1407/1987). Hâlid Abdurrahman el-Akk'in Kişşatü's-sîreti'n-nebeviyye adıyla neşrettiği eserde (Dımaşk 1990) bu kitap olmalıdır.