İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh

2018 Yılında Okuduğum Kitap-Makale Listesi

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 39
ZayıfMükemmel 

-2018 Yılında Okuduğum Kitapların Listesi-

Toplam: 59 Kitap

 1. Hadislerle İslam (IV)
 2. Hadislerle İslam (V)
 3. Hadislerle İslam (VI)
 4. Hadislerle İslam (VII)
 5. İlk Dönem İslam Tarihi - Abdulaziz Duri
 6. İlk Vahiy - Şükran Adıgüzel
 7. Hz. Peygamber Devrinde Kadınların Süslenmesi - Fatımatüzzehra Kamacı
 8. Buhari'nin Kaynakları - Fuad Sezgin
 9. Medine Müdafaası / Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa - İsmail Bilgin
 10. İki Cihan Devleti Arasında Hz. Muhammed (sas.) - Mahmud Esad
 11. Azize'nin Son Günü - Cihan Aktaş
 12. Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
 13. Hayvan Çiftliği - George Orwel
 14. İnsan Ne İle Yaşar - Tolstoy
 15. Başlangıç - Dan Brown
 16. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Safa
 17. Tanrının Tarihi - Karen Armstrong
 18. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig
 19. Melekler ve Şeytanlar - Dan Brown
 20. 1984 - George Orwell
 21. Abum Rabum - İskender Pala
 22. İslam Tarih Metodolojisi - R. S. Humphreys
 23. Memlüklü Diplomat: İbn Kesir - Adnan Kara
 24. Hz. Muhammed Döneminde Yahudiler - Nuh Arslantaş
 25. İslam İktisat Düşüncesi Tarihi - Cengiz Kallek
 26. İslam Peygamberi-I - Muhammed Hamidullah
 27. İslam Peygamberi-II - Muhammed Hamidullah
 28. İslam Tarihinin İlk Yıllarında İskan - Tahsin Koçyiğit
 29. Kur'an Tarihi - Mustafa Öztürk
 30. Malcom X - Alex Haley
 31. Hz. Aişenin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler - Zerkeşi
 32. Yahudi Kültürü ve Hadisler - Hıdır Özcan
 33. Muhammad and Jews - Barakat Ahmad
 34. Kur'an'da İslam Öncesi Kültür - Emrah Dindi
 35. Momo - Micheal Ende
 36. Kur'an'a Göre Hz. Muhammed'in Hayatı-I - İzzet Derveze
 37. Kur'an'a Göre Hz. Muhammed'in Hayatı-I - İzzet Derveze
 38. Keşşaf-I - Zemahşeri
 39. Mekanın Üretimi - Henri Lefebvre
 40. Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar - Komisyon
 41. Kültür ve Gündelik Hayat - Andre Benett
 42. Gündelik Hayatın Eleştirisi-I - Henri Lefebvre
 43. Modern Dünyada Gündelik Hayat - Henri Lefebvre
 44. Gündelik Hayatın Felsefesi - John Roberts
 45. Gündelik Hayat Sosyolojisi - Kolektif
 46. Gündelik Hayata Sosyolojik Bakmak - Ensar Çetin
 47. Gerçekliğin Sosyal İnşası-Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi - Peter L. Berger, - Thomas Luckmann
 48. Gündelik Hayatın Keşfi-I - Michel De Certeau
 49. Gündelik Hayatın Keşfi-II - Michel De Certeau
 50. Beden Sosyolojisi - Kadir Canatan
 51. İslam Kaynaklarına Göre Hz. İbrâhim ve Hanifilik - Şaban Kuzgun
 52. Hagarism: The Making of The Islamic World - Patricia Crone-Micheal Cook
 53. Kanuni Dönemi Osmanlı İmparatorluğunda Gündelik Hayat - Luligi Bassano
 54. Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir, Mekan, Meydan - Hasan Taşçı
 55. el-Muhabber - İbn Habib
 56. İslamın Serüveni 1 - Marshall Hodgson
 57. Tez Nasıl Yazılır? - Umberto Eco
 58. Düşüş - Albert Camus
 59. Satranç - Stefan Zweig

-2018 Yılında Okuduğum Makalelerin Listesi-

Toplam: 35 Makale

 1. Din Adamları ve Din Eğitimcilerinin Yetişmesinde Kültür-Sanat Eğitiminin Önemi
 2. İhtikar - DİA
 3. Rüşvet - DİA
 4. Hırsızlık - DİA
 5. Kumar - DİA
 6. Hz. Muhammed'in Ümmî Olması Kur'ân-I Kerîm'in Peyderpey Nâzil Olmasının Hikmetlerinden Biri Midir? Furkân Sûresi'nin 32. Âyeti Bağlamında Müfessirlerin Hz. Muhammed'in Ümmîliği Meselesine Yaklaşımlar - Necmettin Gökkır
 7. Kur’an’da Hz. Peygamberin Beşer ve Ümmî Oluşu - Remzi Kaya
 8. Hz. Peygamber’in Ümmiliği - Ahmet Önkal
 9. Hz. Peygamber’in Ümmiliği Hakkında Bir Tartışma - Abdulvahap Özsoy
 10. Kur’an’da Ümmi Kavramı ve Hz. Peygamber’in Ümmiliği - Ziya Şen
 11. Peygamber Hz. Muhammed’in Okuma-Yazma Bilip Bilmediğine Dâir Rivayetler, Bu Konuda Ebü’l-Velîd El-Bâcî Tarafından Yazılan Risâle - Ramazan Şeşen
 12. Hz. Peygamber’in Ümmiliği Meselesi - Zeynel Abidin Aydın
 13. Ümmî Kavramı ve Hz. Muhammed’in (S.A.S) Ümmîli - Emine Demil
 14. Seleme b. Ekva' - Dia
 15. Zeyd b. Sâbit - Dia
 16. Konu Başlıklarına Göre Hazırlanmış Gündelik Hayat Bibliyografyası - Mehmet Kemal Sevgisunar
 17. Tarih Yazımında Gündelik Yaşam Tarihçiliğinin Kavramsal Çerçevesi Nasıl Genişletilebilir? - İlhan Tekeli
 18. Değişen Gündelik Hayat Pratiklerinin Dinin Yorumuna Etkisi - Ensar Çetin
 19. Dini Yorumların Çeşitliliğini Gündelik Hayat Sosyolojisiyle Düşünmek - Nilgün Sofuoğlu Kılıç
 20. Nuzül Sebebine Göre Gündelik Hayatın İslamileştirilmesi - M. Halil Çiçek
 21. Lefebvre’nin Mekân Kuramının Yapısal ve Kavramsal Çerçevesine Dair Bir Okuma - Husik GHULYAN
 22. Kentsel mekânın üretim sürecinde tarihsel ve kültürel miras - F. Ayşın K. Turhanoğlu
 23. Gündelik Hayatı Dönüştürmek ve Marksist Düşünce - Özlem Şahin ve Ecehan Balta
 24. Gündelik Hayatta Caminin Yeri - Betül Ok
 25. Gündelik Hayat ve Dinsellik - Necdet Subaşı
 26. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Müezzinleri - Fatih Koca
 27. İslâm Toplumunda Eğlence Sektörünün Ortaya Çıkışı - İrfan Aycan
 28. Hâcer, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
 29. Islamic Hagar and Her Family - Riffat Hassan
 30. The Children of Hagar and Sarah - Rita M. Kissen
 31. The Expulsion of Hagar and Ishmael - Aron Pinker
 32. The Wilderness and Salvation History in the Hagar Story - Thomas B. Dozeman
 33. The Review of Hagarism - Norman Daniel
 34. İslâm’ın Doğuşuyla İlgili Alternatif Yaklaşım - Neal Robinson
 35. The Review of Hagarism - John Wansbrough

Okuduğum kitapların yıllara göre dağılım listesi

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile