İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh

2016 Yılında Okuduğum Kitap-Makale Listesi

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 18
ZayıfMükemmel 

-2016 Yılında Okuduğum Kitapların Listesi-

Toplam: 36 Kitap

 1. Kütüb-i Sitte - İbrahim Canan (2. Cild)
 2. Kütüb-i Sitte - İbrahim Canan (3. Cild)
 3. Kütüb-i Sitte - İbrahim Canan (4. Cild)
 4. Kütüb-i Sitte - İbrahim Canan (5. Cild)
 5. Kütüb-i Sitte - İbrahim Canan (6. Cild)
 6. Kütüb-i Sitte - İbrahim Canan (7. Cild)
 7. Kütüb-i Sitte - İbrahim Canan (8. Cild)
 8. Kütüb-i Sitte - İbrahim Canan (9. Cild)
 9. Kütüb-i Sitte - İbrahim Canan (10. Cild)
 10. Kütüb-i Sitte - İbrahim Canan (11. Cild)
 11. Kütüb-i Sitte - İbrahim Canan (12. Cild)
 12. Kütüb-i Sitte - İbrahim Canan (13. Cild)
 13. Kütüb-i Sitte - İbrahim Canan (14. Cild)
 14. Kütüb-i Sitte - İbrahim Canan (15. Cild)
 15. Kütüb-i Sitte - İbrahim Canan (16. Cild)
 16. Kütüb-i Sitte - İbrahim Canan (17. Cild)
 17. Hz. Muhammed’in Başkenti Medine: İslam’ın Doğuşu ve Yayılışı - Faruk Ermemiş
 18. Vefâu'l-Vefâ bi Ahbâri Dâri'l-Mustafa (1. Cild) - Semhûdî
 19. İslam Peygamberi (1. cild) - Muhammed Hamidullah
 20. İslam Peygamberi (2. cild) - Muhammed Hamidullah
 21. Taberi Tarihi (3. cild) - Taberî
 22. Dürretü's-Semîne fî Ahbâri'l-Medîne - İbn Neccâr
 23. Siyer Atlası - Sami el-Mağlus
 24. İslam Tarihinde Ensar - Fethullah Zengin
 25. Hz. Peygamber Döneminde Medine'nin Sosyal Yapısı - Mustafa Safa
 26. Dört Halife Dönemi Medine'de Sosyal Hayat - Feyza Betül Köse
 27. Hz. Muhammed Mekke'de - W. Montgomery Watt
 28. Hz. Muhammed Medine'de - W. Montgomery Watt
 29. Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (1. Cild)
 30. Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (2. Cild)
 31. Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (3. Cild)
 32. Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (4. Cild)
 33. Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (5. Cild)
 34. Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (6. Cild)
 35. Sahih-i Buhari Muhtasarı ve Tecrid-i Sarih Tercemesi (7. Cild)
 36. İslam Tarih Metodolojisi - S. Humpreys

-2016 Yılında Okuduğum Makalelerin Listesi-

Toplam: 13 Makale

 1. Hz. Peygamber Döneminde Kadınların El Sanatlarına İlgisi - Metin YILMAZ, Tuğba VELİOĞLU
 2. Hadislerde Hastalık Adları - Veli Atmaca
 3. XIII. Asır Kuzey Afrikasında Haçlı-Türk Mücadeleleri - Necmettin AYAN
 4. Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler - Mefail Hızlı
 5. "Medrese" - Nebi Bozkurt, DİA, s. 323-340
 6. Kuruluşundan Osmanlılara Kadar Medreseler - Mefail Hızlı
 7. Fatih-Süleymaniye Medreseleri Ders Programları ve İcazetnameler - Hüseyin Atay
 8. Medreselerde Okutulan Manzum Ders Kitapları - Muhittin Eliaçık
 9. Medreselere ve Medreselerin Geçirdiği Safhalara Bir Bakış - M. Asım Köksal
 10. Şemâil Nev‘inin Doğuşu ve Tirmizi’nin Kitâbu’ş-Şemâili - Ali Yardım
 11. Ayn-ı Ekber Mehmed Efendi’nin Manzum Şema’il-i Şerif Tercümesi - Erdem Can Öztürk
 12. Tercümeden Telife, Osmanlı’dan Günümüze Siyer Yazıcılığında Ne(ler) Değişti? - Berat Açıl
 13. “Kumandan” Olarak Peygamber [Hz.] Muhammed: Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlılar’da Siyer Yazıcılığı - Gottfried Hagen

Okuduğum kitapların yıllara göre dağılım listesi

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile