İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh

Kur'an Okuma Hakkında Ayetler ve Hadisler

E-posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 73
ZayıfMükemmel 
Önce ayetlerden başlamak istiyorum. Kur'ân-ı Kerim'in ilk inen ayetleri Alâk sûresi'nin ilk beş ayetidir. Birinci ayette "Yaratan Rabbinin adıyla oku" buyurulmuş, ancak ne'yin okunacağı belirtilmemiştir. Bu konuda eski ve yeni müfessirlerin görüşlerine müracaat ettiğimizde, burada ki manzuf mefûlün (zikredilmeyen nesne) Kur'an-ı Kerim olduğunu görmekteyiz. Cenab-ı Allah, Muhammed'İ (s.a.v.) Peygamberlikle görevlendirdiğinde, Cebrail'in öğreteceği Kur'an-ı Kerim'i okumasını emretmiştir Cebrail iki kez 'ikra=oku' diyerek O'nun dikkatinin yoğunlaşmasını sağlayarak, üçüncü 'oku' emrinden sonra, okuyacağı ayetleri öğretmişti.
Şimdi de bu konuda müminleri teşvik eden bazı ayet meâllerini vermek istiyoruz.
"Mü'minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır.
"Müslümanlardan olmak ve Kur'an okumakla emrolundum.
"Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açıktan sarfedenler, tükenmeyecek bir rızık umabilirler. Çünkü Allah bu kimselerin ecirlerini tam verir ve lutfu ile artırır. Doğrusu O, bağışlayandır, şükrün karşılığını bol bol verendir."
"Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman, ağlayarak secdeye kapanırlar."
"Nitekim biz, size ayetlerimizi okuyacak, sizi her kötülükten arıtacak, size kitab'ı ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bildirecek aranızdan bir Peygamber gönderdik"
Meâlini verdiğimiz,
son ayette, Peygamberimizin özellikleri sayılırken ilk önce ayetleri okumasının zikredilmesine dikkatlerinizi çekmek isterim.
Aynı konuda tesbit edebildiğimiz bazı hadis-i şeriflerin anlamları ise şöyledir:
"Kur'an okuyan müslüman, kokusu ve tadı güzel olan turunç gibidir. Kur'an okumayan müslüman, tadı güzel fakat kokusu olmayan hurma gibidir. Kur'an okuyan münafık, kokusu güzel, fakat tadı acı olan fesleğen gibidir. Kur'an okumayan münafık ise, kokusu olmayan acı yaban keleği gibidir."
"Kim Allah'ın kitabından bir harf  okursa, ona bir hasene/sevap vardır. Bir hasene on katı ile artırılır. Ben Elif-lâm-mîm bir harftir, demiyorum. Fakat elif bir harf, lâm bir harf, mim bir harftir."
"Kıyamet günü Kur'an gelir: Ya Rabbi! (Bu Kur'an ehlini) süsle!" der. O, hemen keramet tacını giyer. Sonra Kur'an, 'Ya Rabbi! Ona nimetini artır!' der. O da keramet elbisesini giyer. Sonra (Kur'an yine): 'Ey Rabbim! bundan razı ol!' der. Allah razı olur. Ona 'Oku ve yüksel!' denilir ve her ayete bir hasene eklenir.
Burada Peygamber'imizin (s.a.v.) okuyuşundan da bahsetmenin yararlı olacağı düşüncesindeyim. Bu, yukarıda zikredilen ayet ve hadis anlamlarının anlaşılmasına bir katkı sağlayabilir. Bilindiği üzere Cenab-ı Peygamberi Kur'an-ı Kerim-i Cebrail'den (a.s) öğreniyordu. Öğrendiği şekliyle hem okuyup hem de okutuyordu. Bu konudaki bazı hadisleri görelim.
"Allah, Peygamber'e Kur'an'ı tegannî etmesi karşılığı kadar hiç bir şey için mükafat vermemiştir."
"Katâde'den rivayet edilmiştir." Ben Enes b. Mâlik'e  Peygamber'in (Kur'an) okuyuşunu sordum da o, 'Peygamber (s.a.v.) uzatılması gereken harfleri uzatırdı, dedi."
"Enes b. Mâlik'e, 'Peygamber'in (Kur'an) okuyuşu nasıldı?" diye soruldu. O,  'Peygamber uzatılacak harfleri uzatarak okurdu.' diye cevap verdi. Sonra Enes örnek olarak,;
Bismillâhirrahmânirrahîm'i okudu da, 'Peygamber Bismillâh'ı uzatır, er-Rahmân'ı uzatır ve er-Rahîm'i uzatırdı, dedi."
"Ya'la b. Memlek, Ümmü Seleme'ye (r anha), Hz. Peygamber'in Kur'an okuyuşunu sordu. (Vâlidemiz) Rasulüllâh'ın okuyuşunu öyle tarif etti ki, bunu harf harf gösterdi."
"Yine ondan rivayet edilmiştir: 'Allah Rasulü (s.a.v.) Kur'an'ı kesik kesik okuyordu. Sonra er-Rahmânirrahîm diyor, yine duruyordu.

Kaynak: Dr.Mustafa Özel
Gönderen: Mümine (fatma)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile