İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh

Arapça-Türkçe Sözlük - İlyas UÇAR

Bu bölüm altında özellikle Serdar MUTÇALI hocamızın sözlüğünden istifade ederek, Lisânü'l-Arab, Mu'cemu'l-Vecîz, A Dictionary of Modern Written Arabic gibi diğer farklı sözlükleri de kullanarak bir Arapça-Türkçe Sözlük oluşturmaya çalıştım.

Amacım insanların kolayca istedikleri bilgiye ulaşabilmesi. Mevla çalışmalarımızı zâyi etmesin.

2013 - İlyas Uçar